Pagina afdrukken

Voorwaarden

Behandelingen

Geen erotische of sensuele massages.

Behandeling alleen volgens afspraak.

Betaling

Betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders afgesproken.

Afmelding van een behandeling dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Zonder afmelding ben ik genoodzaakt de prijs van de behandeling achteraf te factureren.

Tarieven

Alle op deze site genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. (prijswijzigingen voorbehouden)

Hygiëne

Massagepraktijk Marjo gaat zorgvuldig om met de hygiënevoorschriften. Uit hygiënisch oogpunt wordt u daarom vriendelijk verzocht om vóór de behandeling een bad of douche te nemen. In verband met de hygiëne worden alle materialen, die in het bezit zijn van Massagepraktijk Marjo, na iedere behandeling gereinigd.

Persoonlijke gegevens

Vóór aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen mbt uw medische achtergrond. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Uw persoonlijke en uw medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Contra-indicatie

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Voortzetting is mogelijk zodra uw arts hierin toestemt. Bent u al onder behandeling van arts, therapeut of specialist, kan ik u vragen om te overleggen of een massage mag worden toegepast. Eventueel medicijngebruik dient u voor aanvang aan mij te melden. Wellicht is er dan een aanpassing van de massage nodig.

Disclaimer

Massagepraktijk Marjo is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Massagepraktijk Marjo is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige, dan wel verkeerde, dan wel verzwijgen van, medische informatie omtrent lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Massagepraktijk Marjo behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://massagepraktijkmarjo.nl/voorwaarden/